[email protected]  
Vsak dan 0-24h       
    

Proizvodno poslovna stavba, kmetijska zemljišča, Potočari, 75430 Srebrenica, Bosna in Hercegovina

Prodajalec je kot lastnik predmetnih nepremičnin evidentiran samo v zemljiškem katastru, kjer je vpisan kot njihov posestnik, ne pa tudi v zemljiški knjigi, kjer so kot lastniki vpisane tretje osebe - prejšnji lastniki, pri čemer prodajalec ne razpolaga s celotno "verigo listin" za vpis svoje lastninske pravice, temveč zgolj z overjeno prodajno pogodbo, zaradi česar v zemljiškoknjižnem postopku ne more doseči vknjižbe lastninske pravice na svoje ime, temveč bi bilo to mogoče zgolj s tožbo. Prodajalec je glede predmetne prodaje pridobil mnenje odvetniške pisarne iz Bosne in Hercegovine, ki ugotavlja, da ne
obstajajo ovire za prodajo nepremičnin.

Proizvodno poslovna stavba: 4.400 m2
Površina parcel: 67.750 m2

Vse pripadajoče davke in stroške plača kupec.

Izklicna cena:
515.762 €
Datum dražbe:

Lokacija

Podrobnosti

Podatek Za izbrano prodajo
Način prodaje: Javna dražba
Lokacija prodaje: Zakupi paket
Višina varščine: Zakupi paket
Vplačilo varščine: Zakupi paket
Kontakt: Zakupi paket

Ostale informacije in pogoji:

Zakupi paket

Da bi vam olajšali uporabo spletne strani uporabljamo piškotke, z nadaljnjim brskanjem na spletni strani se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij Zapri